Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘بیدار’

خروس دلم!


خروس دلم مرا از خواب بیدار کرد. اما ای وای… هنوز سحر نشده بود. تا به کی در این تاریکی بیدار بمانم؟ این خروس بی محل، ندانست که همه باید در شب خواب باشند. زیرا مدتهاست که جغد پیر بیداری را در ظلمت شب جُرم کرده است. تهمت بیداری را به دوش کشم یا ننگ خواب آلودگی؟

پی نوشت:اهل مینیمال نیستم. اما بعضی وقتها چند عبارت ناقص کاملتر از یک متن طولانیست.

Read Full Post »


نمیدانم از کجا بگویم، حتی نمی خواهم فکرکنم از کجا بگویم! فقط می گویم از حماقت ها، گوسفندی هایمان ! آری برادر جان ! امروز نیت کرده ام بدون اندکی تعارف و هندوانه زیر بغل گذاشتن و هر گونه لفاظی، فقط و فقط به بیان گوسفندانه زندگی کردن های مان بپردازم ! به همه اثبات می کنم  که قومی گوسفند ( در واقع گله ای گوسفند )  هستیم ! مدتهای مدید است که همه به شما گفته اند که بهترین قوم بر روی زمین هستید و بسیار با شعور و فهیم هستید! اما امروز بدون اینکه بخواهم اندکی ملاحظه کنم، میگویم که ما جزء احمق ترین اقوام و ملل بر روی کره زمین هستیم ! ثابت می کنم که ما هیچ بویی از شعور نبردیم ! در یک کلام، برادر جان ما گوسفندانی بیش نیستیم ! (بیشتر…)

Read Full Post »