Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تحریف’


برای خواندن این پست، حتما باید پست قبلی، که قسمت اول داستان است، خوانده شود.

قسمت دوم

مرد نقاد، با سخنان نافذ خود جمع را مسحور کلام خود کرده بود. گویی سخن از غیب میگفت، همگی مبهوت وی بودند. از حیله های رسانه ای ونیرنگ های غربی ها بسیار گفت. حرفهایش تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک بود و ما نیز آنان را می پذیرفتیم. از بدعتها در فیلم مذکور و همچنین تحریفات موجود در دیگر فیلمها. از پشت پرده و نیات باطل فیلم سازان، لب به سخن گشود و اینکه آنان در پی چه مقاصد پلیدی هستند. آن چنان سخنانش بر دل مان نشست که حساب زمان از دستمان برفت. تا اینکه دوباره با سخنان تکان دهنده ای از وی مواجه شدیم و آن لحظه پی بردیم در تمامی عمرمان، زندگی مان را بر هیچ سوار کرده ایم. او کارتون مورد علاقه ام را هم نقد کرد! ای وای من! تمامی عمر در غفلت به سر برده بودم. پینوکیو! پینوکیو که دست آویزغربیها بود، تا نسل سالم ما را از کودکی به زوال بکشاند. او با چهره ی معصوم خود، ما را عمری فریفته بود و در پشت چهره ی ساده اش، دیوی دهشتناک وجود داشت. آن مرد نقاد، برای ما بازگو کرد که گربه نره، روباه مکار و حتی فرشته مهربون هر کدام نشانه ها و دسیسه هایی پنهانند برای نابودی ایمان خردسالان ما! نقطه عطف سخنان وی در مورد پینوکیو، برمیگردد به داستان در شکم ماهی فرو رفتن پینوکیو.(این قسمت متن کاملا جدی است) او یادآور شد که این داستان پینوکیو، در واقع به سخره گرفتن داستان یونس(ع) است و اینکه آنان بطورغیر مستقیم، قصد داشتند بدین وسیله نشان دهند، همان طور که پینوکیو یک فرد دروغگو بود، یونس(ع) نیز فردی دروغگو بوده است(پایان قسمت جدی متن). پس از آنکه از یکایک خدعه ی آمریکا و دوستانش آگاه شدیم، علیرغم اینکه توان و قوتی برای رفتن نداشتیم اما به یکباره یادآوری مطلبی، خروشی دوباره در ما ایجاد نمود. ساندیس! بله! برای لحظاتی از ساندیس غافل شدیم و وقتی به خودمان آمدیم که دیگر ساندیس در میان نبود. سریعا خود را به برادر مسئول ساندیس رسانیده و از ایشان، ساندیس خود را مطالبه کردیم اما دیگر دیر شده بود. دیگر دنیا در نظرم ارزشی نداشت و نالان خود را به سمت درب خروج میکشاندم که یکباره صدایی به گوش آمد که میگفت:»آقا بیا! بیا! یه دونه ساندیس هنوز مونده!». بدون درنگی رخ برگرداندم تا به فیضی رسیده و ساندیسی به کف آرم، اما آن موقع بود که دریافتم برادر مسئول ساندیس، روی سخنش با فردی دیگر بوده است. آه! چگونه باید این رنج را تحمل میکردم!؟ بعد از تعقل و اندیشه بسیار، به این نتیجه رسیدم تمامی این مشکلات، زیر سر آمریکا و مشخصا پینوکیو میباشد پس تصمیم گرفتم که چهره واقعی پینوکیو را برای نسل خود ترسیم کنم….

پایان قسمت دوم

Read Full Post »