Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘حسن’


قسمت ششم وصیت مولای متقیان به پسرش حسن مجتبی (ع):

دل‌ جوان‌ همچون‌ زمين‌ بكر و خاك‌ پاك‌ است‌. هر دانـه‌ ای‌ كـه‌ در آن‌ افتد نشو و نما يابد. از اين رو پيش‌ از آنكـه‌ خاك‌ دلت‌ ناپـاك‌ و سخت‌ شـود، و عقل‌ و خردت‌ اسيـر هـوس‌ گـردد، در تـربيتت‌ كـوشيدم‌. من‌ با دانش‌ خويش‌ بسوی‌ تو شتافتم‌ تا اينكه‌ تو نيز در درك‌ حقايق‌ بشتابی‌ و درست‌ بدان سان‌ كـه‌ آزمودگان‌ و تجربـه‌ ديدگـان‌ ، كيفيت‌ كار خود را می شناسند، تو نيز بكـار خويش‌ آگـاه‌ گردی‌. اگر چنين‌ كنی‌، بی‌ نياز از رنج‌ و معاف‌ از آزمون‌ و تجربه‌ خواهی‌ شد. آنچه‌ ما از دانش‌ و معرفت‌ و ايمـان‌ كسب‌ نموده‌ايم‌ تو نيز همـانهـا را بدست‌ آر چـه‌ بسيار چيزهايی‌ كـه‌ بر مـا پوشيده‌ بود بر تو عيـان‌ گردد.

توضیحاتی در مورد وصیت:

هر عبارت این وصیت آکنده است از حقایق! دون مایه ی حقیری چون من، قادر نیست یکایک این حقایق را استخراج کند اما به اندازه ی توانم، اندکی به آنها می پردازم. در این وصیت تاکید بر دانش اندوزی بسیار بارز است که البته نکته ی ظریفی که شاید از نظر و توجه فرو افتد، اینست که فقط با تزکیه ی نفس امکان آن هست که عقل و خرد به صلاح انجامد. در واقع شعار خردورزی و عقل مداری به تنهایی متضمن رسیدن به کمال نیست. زیرا که امکان دارد امروز عقل چیزی بگوید و فردا همان عقل گفته ی پیشینش را تکذیب کند. پس باید در بدایت امر، آن چنان عقل را آب دیده و زبده کرد تا وقتی نظری بر مبنای آن داده می شود، کمترین اشتباه و کمال دوراندیشی در آن صورت پذیرفته باشد.

در واقع نکته ی فوق که بنده سعی در درشت ( Bold ) کردن آن داشتم، همان بحث پیش فرض هاست که  سابقا به آنها پرداختیم. وقتی دلی به تقوا انس بگیرد، پیش فرض های شیطانی از ضمیرش زدوده شده و در آن هنگام هر چه خرد ورزی کند و بر عقل تکیه کند، جز آیات رحمانی نخواهد بود. اگر چنین حالتی پدید نیاید عقل فقط بر طغیان دستور می دهد و هرگز بندگی را با عقل و خرد هماهنگ نخواهد یافت و بر اساس پیش فرض های آزادی طلبی بشری، فقط در جهت ارضای حس آزادی طلبی بر خواهد آمد. این پیش فرض های باطل از نفس عاصی بر آمده و نه اندیشه پخته! زیرا اندیشه پخته می داند که نباید آزادی آدمی به گونه ای باشد که سبب بندگی اش نسبت به ارباب آزادی شود ( چون آزادی بی قید با  آزادی دیگران در تعارض است. )

نکته ی دیگر، در نوع برخورد مولا با بحث کسب علم است. وی در رابطه با علم بر روی اکتسابی بودن آن بسیار تاکید می کند و می فرماید: «تو تلاش کن تا ایمان و معرفتی که ما کسب کرده ایم را بدست آوری و شاید چیزی بیابی که ما آن را نیافته ایم و بر ما پوشیده بوده است.» در واقع ایشان با گفتن این عبارات، در تلاش است تا به ما یادآوری کند که علم را نباید در انحصار کسی دانست و اینکه تنها کسی که تلاش کرد علم را به کف  آورد. برای امام حسن نیز تنها راه پیشرفت در علم را در کوشش می داند نه نسبت فامیلی و یا لقب و منصب! امام وصیت نکرده است که: «ای حسن! ما خانواده ای هستیم که به خدا اتصال داریم، پس لزومی ندارد که در پی علم باشیم، تمامی علم ها نزد ماست!»

Advertisements

Read Full Post »


قسمت پنجم وصیت مولای متقیان به پسرش حسن مجتبی (ع):

آنگاه‌ كـه‌ دست‌ نيـاز بسوی خدای آوری، با همـه‌ دل‌ و جان‌ نيازمند باش‌. زيرا وجود و كرم‌ تنها از خداست‌. در كارها بسيـار از او ط‌لب‌ خير و نيكی كن‌، و در وصيت‌ و سفارش‌ من‌ انديشه‌ بكار بند وچيزی را از ياد مبر!

ترسيدم‌ كـه‌ مبادا پيش‌ از آنكـه‌ وصـايـايم‌ را بشنوی هـوس‌ بر تـو چيره‌ گردد و فتنـه‌ و آشوبهـای دنيـا همچـون‌ اشتری مست‌ و سركش‌، تـو را بعصيـان‌ كشد.

توضیحات در مورد این وصایا:

در قسمت اول امام به نکته بسیار ظریف و مهمی اشاره دارند، همان چیزی که عرفا و صاحبدلان به نام مرحله ای از سلوک از آن نام می برند، » طلب «. باید با تمام وجود از خدا خواست که وقتی از اغیار چشم فرو بستی و دل به کرم تنها او بستی، از حیله ی دنیا جستی و در دامن رحمتش آرام هستی. باور کنید می توانم برای همین یک جمله ی مولا یک مقاله چندین صفحه بنویسم و چه بسا باز هم بسیاری از نکات را فرو گذاشته باشم. این است علم علی! نکته بعدیT در رابطه با همواره از خدا طلب نیکی کردن است. اگر از او نخواهی تا در جاده هدایت بمانی به ناگاه خود را در تیه گمراهی رهرو خواهی یافت و باید همیشه از خوف ضلالت لرزان و به سوی درگهش منیب باشی.

در قسمت دوم وصیت، نکات گهرباری نهفته است. وقتی مولا علی، حسن فرزندش را این چنین از دنیا می ترساند و او را از عصیان و سرمستی بیدون هیچ ملاحظه و ابایی باز می دارد. این وصیت به ما یادآوری می کند که هیچ کس حتی حسن که قرار است ولی امر مسلمین باشد نباید لحظه ای خود را از گناه دور ببیند. اگر غیر از این باشد، خدعه شیطان او را هلاک کرده و دامانش به رجس بیالوده.

بنظر شما چرا مولا به فرزند نمی گوید تو بعد از من رهبر اینانی و تو از گناه و اشتباه مبرّا و هر چه به نظرت آمد، همان کن؟ چرا او را می ترساند از عصیان؟ مگر حسن که سالها در مکتب خودش درس بندگی خوانده، هنوز اینقدر ضعیف النفس است؟

تمامی این وصایا به ما باز میگردد تا کسی را بی دلیل مقدس نکنیم و از گناه و اشتباه مصون نپنداریم و بدانیم همه اسیر هوس و نفس هستند. نفس یک شیخ بزرگ آنست که دوست دارد مردم در برابرش نشسته و از فضائلش بگویند و او را ستوده و دستش را ببوسند. ضعیف النفسی چو من نیز اسیر شکم و دیگر اقسام حیوانی است. هر کسی به اندازه ای و به شکل خاصی باید از شیطان به خدا پناه ببرد.

همچنین اگر هم خود به منصبی رسیدیم خود را بر حق ندانیم و با میزان و معیار نهادن خود، دشمن و دوست را تعیین نکنیم. امام در حال گوشزد به ماست که معیار خداست و بدان تو هر چه باشی حتی امام و پسر علی و ولی امر مسلمین از خدا باید بترسی و تبلور خضوع و خشوعت همان است که بسیار با دیگران مشورت کنی ( بر اساس سیره نبوی ) تا نکند احیانا نگاه صالحی  را نشنیده، تصمیمی اتخاذ کنی.

پی نوشت: دوستان عزیز در مورد شعری که چند پست قبل سرودم خیلی به من لطف داشتند و همین طور انتقاداتی که به حق صحیح و منطقی بود. اما باید خاطر نشان کنم که بنده حتی این نوشته ها را شعر نمی دانم و فقط از سر اینکه از کلام عادی خسته می شوم، برخی حرفها را به گونه ای دیگر می نویسم. بهر حال بنده از هر کسی بهتر می دانم که در شعر گفتن چقدر بی سواد و بی استعداد هستم اما چه کنم که گاهی اوقات بهتر است در پوشش شعر گونه مطالبی را عنوان کرد.

Read Full Post »


پیش از تحریر: به دلیل وفقه ایجاد شده در انتشار وصایای مولا از همگی دوستان عذرخواهی میکنم. به گوش دل بر روی تک تک جملات تامل و تعمق کنید، که بسیار گهربار و حکمت آمیز  و ژرفناک هستند.

قسمت چهارم وصیت مولای متقیان به پسرش حسن مجتبی (ع):

در راه‌ خدا جهاد كن‌ چنان‌ جنگ‌ وجهادی كه‌ شايسته‌ قدر اوست‌.هر جا  و در هر موقعيتی هر چند كه‌ سختی كشی و به رنج‌ افتی، برای حق‌ و عدالت‌ قيـام‌ كن‌. در كـار دين‌ پيوستـه‌ دانشجو بـاش‌ و خـويشتن‌ را بناملايمات‌ عادت‌ ده‌. صبور بودن‌ در راه‌ حق‌، نيكخویی است‌.  در همـه‌ كارهـا بكردگـار خويش‌ توكل‌ كن‌ زيرا تو بـه‌ پنـاهگـاهی استوار و نيرومند روی آورده‌ای.

Read Full Post »


پیش از تحریر: قصد داشتم پس از درج اصل وصیت، کمی به آن بپردازم و نکاتی را پر رنگتر کنم، اما پشیمان شدم و دیدم تک تک این سخنان پررنگ هست و باید تمامی شان را به دقت خواند و مدتی بر آنها تمرکز و تفکر کرد. و در نهایت به کار بست!

قسمت سوم وصیت مولای متقیان به پسرش حسن مجتبی (ع):

» پسر، خانـه‌ ايمان‌ و آرامگاه‌ خويش‌ سامان‌ ده‌ و جهان‌ جـاودان‌ را بسرای‌ نـا پـايدار مفروش‌. سخنی كـه‌ نيك‌ نميدانی مگو و پيرامون آنچـه‌ مـربـوط‌ بتـو نـيست‌ گفتگـو مكـن‌. در هـر راهـی‌ كـه‌ گـام‌ مـينهی‌ ، مبـادا به گمـراهی بـرسی‌. زيـرا در گمـراهی و سـرگـردانی‌ خويشتن‌ داری‌ بسی‌ بهتر از انجام‌ كاری‌ است‌ كه‌ سرانجامش‌ هراس‌ است‌ و نگونباری. مروج‌ نيكوكاری باش‌ تـا خود از نيكو كـاران‌ گردی . پيوستـه‌ با دست‌ و زبان‌ نيكان‌ رابـه‌ كـارهـای پسنديده‌ تشويق‌ كن‌ و از كردار نكوهيده‌ باز دار، وهر چند كـه‌ ميتوانی‌، با بدكـاران‌ و پليد فكران‌ مياميز واز آنها دوری‌ گزين‌.»

Read Full Post »


متن حاضر، عینا از وبسایت شخصی هنرمند ارجمند، حسین زمان آورده شده است!

اصلاحیه: جمله اول که نقل شده است از نماینده ولی فقیه در دانشگاه یزد نبوده است، بلکه یکی از مسئولین بوده اند !


اگر چه تکرار برخی گفته ها برایم چندش آور است و اکراه دارم از بیانشان ولی برای رساندن منظور و تبیین آنچه مورد نظر است چاره ای جز این باقی نمیگذارد . در مقدمه  بخش هایی از افاضات علما و دانشمندان حوزه دین و فرهنگ که بیرق هدایت و ارشاد دینی مردم بوی‍ژه جوانان را به دست گرفته اند و بیست و چهار ساعته تریبون های رسانه ملی در خدمت ایشان است تا به هدایت و راهبری مردم و نیز به تبلیغ دین و شریعت بپردازند ، یاد آوری میکنم :

–    نماینده ولی فقیه در دانشگاه یزد گفت “بدلیل اینکه پوست آرنج شبیه پوست بیضه است نباید آستین کوتاه پوشید”

–    در بخشی از سخنان حسن عباسی (رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال که اصولا معلوم نیست کجاست و به چه نهادی وابسته است)  در برنامه زنده تلویزیونی او به رابطه مردم و بویژه جوانان با سریال‌هایی که از ماهواره ها پخش میشوند اشاره کرد و گفت: وقتی جوانان ما امکان ازدواج ندارند و از تماشای این مجموعه‌ها به یک غلیان و هیجان کاذب می‌رسند، به یک تخیل سازی و مشابه سازی دست می‌زنند که من از آن به عنوان «زنای ذهنی» یاد می‌کنم.

–    حسن رحیم پور ازغدی ، استاد معروف دانشگاه و سخنران هر شب تلویزیون در اظهاراتی که از شبکه یک سیما پخش شد با اشاره به موضوع ازدیاد جمعیت و زاد و ولد در جامعه گفت: ” هم اکنون برخی خانم ها می گویند بچه دار نمی شویم برای اینکه هیکلمون به هم می خوره . ای مرده شور ببره هیکلت رو . مگه هیکلت رو می خوای ببری آخرت ؟ تو این هیکل رو می خوای چه کار ؟ غیر از اینه که می خوای ببری تو قبر یا اینکه می خوای هیکلت رو ببری تو خیابون نشون بدی. استفاده هیکلت برای شوهرته و البته شوهرت برای توئه و برای بچه آوردن.”

–    حجت الاسلام حسنی امام جمعه ارومیه در نماز جمعه ارومیه زنان را به سه دسته تقسیم کرد. او گفت گروه اول زنانی بی حجاب هستند که مانند اتوبوسند یعنی هرکس می تواند سوار آنها بشود. دسته دوم زنانی که حجاب بدون چادر دارند و معمولا مانتو به تن می کنند و روسری دارند. آنها مثل تاکسی هستندکه فقط افراد مشخصی را سوار می کنند و بالاخره زن هایی مانند زن امثال بنده که مثل الاغند که فقط یک نفر می تواند از آنها سواری بگیرد.

–    حجت الاسلام صدیقی در نماز جمعه  تهران افزایش  وقوع زلزله را ناشی از ازدیاد گناه و زنا در جامعه  اعلام کرد . این عالم دینی که چند ماه پیش برای ارشاد مردم به امامت جمعه تهران منصوب شده است درخطبه ای که  روز جمعه ۲۷ اسفند-۱۶ آوریل – ایراد کرد گفت « جاذبه‌هایی که برخی بانوان و دختران در خود در بیرون از زندگی خصوصی ایجاد می‌کنند، جوانانی که دل‌شان تکان می‌خورد و به طغیان بوالهوسی کشیده می‌شوند و بعد هم دامن‌های آن‌ها آلوده می‌شود و زنا در جامعه زیاد می‌شود ، طبق روایات ما یکی از عواملی است که علت بعضی از بلایای ناگهانی به حساب آمده است. وقتی زنا توسعه پیدا کند زلزله فراوان می‌شود. »

این اظهارات تنها مشتی بودند نمونه خروار که اگر بخواهیم به همه موارد اشاره کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد . در اکثر این نظریات آنچه مشهود است این است که یا ناشی از نگاه غلط و دگم و منبعث از تعصبات خشک دینی به مسائل اجتماعی است ، یا بخاطر درک نادرست از واقعیت های موجود به دلیل فاصله داشتن از بطن جامعه ، یا به دلیل  القاء تفکرات سیاسی و تخریب جناح های مخالف و یا اصولا زاییده اذهان فاسد و بیمار . البته ممکن است دلایل دیگری هم باشد که به نظر من مهمترین آنها همین مواردی است که اشاره شد . با توجه به موارد فوق منطقی است که پاره ای از موضوعات مطرح شده مغرضانه و با سوء نیت باشد و بعضی هم صرفا از روی نا آگاهی و کم خردی .
اما قصد و غرض از بیان این موارد هر چه بوده  باشد و هر نیتی هم توسط بیان کننده دنبال میشده نتیجه تخریب باورهای نسل جوان بویژه در مورد مسائل دینی است . به نظر می رسد این جماعت خواسته یا نا خواسته کمر همت به نابودی دین و شریعت بسته اند . من در مقام دفاع از دین نیستم و آن را واگذار میکنم به کسانی که نان دین و شریعت را میخورند اما باید نگرانی خود را از پی آمد های چنین تفکراتی اعلام نمایم .
من نگران فضاسازی هایی هستم که در حال انجام است . چه فضاسازی هایی که با حسن نیت ولی نا بخردانه صورت میگیرد  و چه آنهایی که مغرضانه و توسط تفکرات بیماران روانی منحرف شکل میگیرد . جوانان ما خوشبختانه آگاهند و چنین افاضاتی را از حقیقت بخوبی تشخیص میدهند اما قطعا اهداف خاصی نیز توسط جماعتی خاص دنبال میشود . جماعتی که حق طلبی مردم و جوانان را بر نمی تابند و از هر فرصتی برای سرکوب خواسته های ایشان استفاده میکنند .
امروز در تلاشند تا مردم را با انواع روش ها مورد هجمه قرار دهند تا همه فرصت ها را برای سرکوب ایشان در اختیار بگیرند . کار به جایی رسیده که حسن عباسی که به نظر می رسد خود بطور جدی مشکل روحی و روانی دارد در برنامه زنده تلویزیونی جوانان را به زنای ذهنی متهم میکند . چیزی که شاید اولین بار در ذهن بیمار خودش تبلور یافته . باید به ایشان گفت چه کسی به شما حق داده تا اینگونه در مورد جوانان قضاوت کنید ؟ چه کسی این مجوز را به تو داده تا بقول خودت همه سریال های تلویزیون های ماهواره ای را ببینی ، تمام شوها و اجراهای موسیقی را ببینی ، از زیر و بم خانم مدونا باخبر باشی تا بقول خودت آنالیز کنی و برای اصلاح نوع بشر برنامه ارائه دهی ولی جوان دانشگاهی و فهیم ما حق دیدن جز تو و امثال تو را روی صفحه تلویزیون نداشته باشند ؟ چه کسی گفته تو قدرت تحلیل داری و دیگران ندارند ؟ مردم ما سالهاست که از این تک صدایی ها رنج میبرند . مردم و جوانان ما از شنیدن چنین حرف هایی حالشان به هم میخورد . واقعا متاسفم برای صدا و سیمایی که تریبونش را به دست چنین کسانی میدهد که آبرویی برای دین و ملیت باقی نمیگذارند .
آقای حسن عباسی ، استقبال گسترده مردم از کانال های ماهواره ای مربوط به کمتر از یک دهه گذشته می باشد و سریال هایی که شما از آنها نام می برید عمرشان به بیش از دو یا سه سال نمیرسد اما از حاکمیت جمهوری اسلامی که شما از مبلغین و متفکران آن به حساب می آیید سی سال است که میگذرد . چه شده است که نگرانید تا چند سریال کلمبیایی و آمریکایی بنیاد دین و ارزش های دینی یک ملت را به باد دهد ؟ آنچه امروز به پیکر باورهای دینی مردم ضربه وارد میکند شما و امثال شمایید . شما و همه کسانی که شعور مردم را به سخره گرفته اید و با خرافه پروری و اباهه گری در صدد تحمیل خود و تثبیت جایگاهتان هستید .
مردم خوب و فهیم ما باید هوشیار باشند و توجه داشته باشند که اینها همه مقدمه چینی برای یک هجمه بزرگ است و بر همه ماست که از شعور و باورهای به حق خود دفاع کنیم و برای چنین تعرضاتی آمادگی داشته باشیم .

Read Full Post »


وصیت نامه مولا علی به پسرش حسن!

ابتدا قصد داشتم تمامی این وصیت نامه را به یک باره در قالب یک پست درج کنم اما از آنجا که جمله به جمله این وصیت نامه حاوی نکاتی ژرف و تامل بر انگیز است و سطحی خواندن آن، به نوعی خیانت به حقایق موجود در آن می باشد، تصمیم گرفتم که با اضافه کردن یک دسته موضوع به نام « وصیت جانان «، این وصیت منور به نور ایمان را به تدریج منتشر کنم. امید است شما عزیزان با تامل بر جملات این وصیتنامه راه هدایت را یافته و از این شمسِ دین، نور ایمان را برگیرید. دل قوی دارید که با درک شمس هرگز نیازی به نورهای ستارگان نیز نخواهید داشت چه برسد به چراغ مهتابی های چند واتی! امروز جامعه به سویی در حرکت است که اصول فرو گذاشته و فروع معیار گشته اند، لیک هدف از پست هایی که از این پس با عنوان وصیت جانان منتشر میشود، بازگرداندن اصول به جای حقیقی خود هستند. حتما آن پست را به خاطر دارید که 4 ویژگی زوال یک حکومت را از کلام پر گهر مولایمان برایتان درج کرده بودم. بار دیگر بدان اشاره میکنم:

یک دولت زمانی به زوال میرسد که چهار ویژگی زیر را دارا باشد:

1) پرداختن به فروع. 2) فروگذاشتن اصول. 3)تقدیم الاراذل(جلو افتادن اراذل و فرومایگان). 4)تاخیر الافاضل(عقب افتادن افاضل و خردمندان).

پس سخن کوتاه. پیشکش همگنان نیک باشد نخستین «وصیت جانان» :

پسـرم‌ تـو را بپـرهيـزگـاری‌ و تـرس‌ از عقـوبت‌ خدا و متـابعت‌ و فرمـانبرداری‌ از آفريدگـار وصيت‌ وسفـارش‌ ميكنم‌. ويرانـه‌ دل‌ را بنور تابناكش‌ آباد گردان‌، در رشته‌ مهر با او ببندگی و دلسپاری چنگ‌ بـزن‌. زيـرا هيچ‌ رشتـه‌ و پيـوندی استـوار تـر ازپيـوستگی‌ و همبستگی با ذات‌ لايزال‌ كردگار متعال‌ نيست‌.
دل‌ بـه‌ حكمت‌ و مـوعظ‌ت‌ شـاد و پـاك‌ بگردان‌ و بـا يـاد مرگ‌ در زهد وپارسايی بكوش‌ و نرم‌ رفتار ونيك‌ گفتار باش‌ . پيوسته‌ به يقين‌ ايمان‌ خويش‌ را قوی‌ كن‌ و تقدير مرگ‌ را بخود بقبولان‌ و نفس‌ خـود را بـه‌ اعتراف‌ در ناپايداری‌ دنيا وادار سـاز. آلام‌ و آزار و مصـائب‌ سخت روزگار را بـه‌ او بنمـايـان‌ ،و زشتی‌ دهر و نـا ملايمـات‌ روزهـا را نكـتــه‌ بــه‌ نكـتــه‌ بـرايـش‌ بـرخـوان‌ و اورا بـتـرسـان‌ .

:::

نکاتی چند درباره این قسمت از وصیت نامه:

علی (ع)، پسر خود را به ترس از عقوبت خدا و پرهیزگاری سفارش میکند. همه میدانید که امام حسن فرد کم ایمانی نبوده است که این چنین پدر ایشان، او را وصیت کند و از وی قصوری سر نزده که او را چنین به زهد و پارسایی دعوت شود. این نشان از این واقعیت دارد که هر فردی در هر مرتبه ای از دین و پرهیزگاری باشد، نیاز به یادآوری قدرت خدا دارد و اگر یاد خدا را فراموش کند، دچار لغزش و احیانا طغیان خواهد شد.

همواره طوری در مورد ائمه صحبت کرده اند که ایشان بر اثر جبر و عادت از هر ناپاکی دور بوده اند، اما این وصیت کاملا بر ما این حقیقت را آشکار میکند، که اینان از شدت ایمان بوده است که دامن از خاک بریده و با افلاک در آمیخته اند و این همان چیزی است که ما نیاز داریم ( مدلی انسانی که راهگشا برای یک انسان عادی باشد ). عمریست که سخنوران در مجالس با بیان سخنانی غیر عقلانی ما را بدان سمت و سوی میبرند که میشود در اندک مدتی تمامی رفتارهای نادرست را کنار نهاد و با  استفاده از یک نیروی قدسی و ماورایی به آن چه برسیم که جانانی چون مولا علی رسیده اند، اما در مقابل میبینم که خود مولایمان بدین راه قائل نیست و راهی طاقت فرسا را بر پسر می نماید که باید گام به گام طی شود و در آن جهش و پرش معنایی ندارد و باید تک تک گام ها را با هوشیاری طی کرد. هرگز به نظر نمی رسد که مولایم علی، صرف شرکت در یک مراسم را که گهگاه همراه با عدم بصیرت و هوشیاری و توامان با ناآگاهی میباشد را، طریقی برای رسیدن به سر منزل مقصود بپندارد.

هوشیاری همان حلقه گمشده دین داری ماست.

در آینده در صورت توفیق حق تعالی در این باب سخنانی به مین خواهیم آورد.

نکته دیگر در مورد نحوه وصیت مولا میباشد. ایشان هرگز به امام حسن نمیگوید که تو از پشت من هستی و بر حق هستی و از هر گناهی به دور، پس همواره حق با توست و بدان معیار حق و باطل تویی ! بلکه معیار را خدا معرفی میکند و کاملا مشخص هرگونه مطلق گرایی را، برای فرزندی که خود بهتر از هر کسی نسبت به ذات پاکیزه آن آگاهست، نهی میکند، زیرا که هر فرد با بصیرتی چون علی (ع)  از آفات مطلق گرایی آگاهست. در واقع حضرت امیر، فصل الخطاب را خدا میداند.

بدانید که همین چند خط که مقدار اندکی از وصیت امیر هست، بسیار نکاتی دیگر دارد که با کمی تفکر بدان خواهید رسید.

Read Full Post »